Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 299 คน
ชื่อ-นามสกุล : รัตนาวดี บัวกล้า (ส้ม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 94/3 ม.11 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0939917892
อีเมล์ : xozomyeahh@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุวัฒน์ แดงเรือ (แจ็ค)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 13/3 ม.3 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0957860893
อีเมล์ : jaruwan0893@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกรียงศักดิ์ ระย้า (เกมส์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 115/3 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0612699018
อีเมล์ : kriangsak.raya@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลวรรณ วรรณา (ลูกเกด)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 63/1 ม.1 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0925879994
อีเมล์ : wannakamonwan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรารัตน์ จันทะมาตย์ (ทราย)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 44/1 ม.6 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0931309185
อีเมล์ : wararatsai2541@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศศิวิมล พุ่มชา (นุ่น)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 52
ที่อยู่ : 15 ม. 7 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0882750669
อีเมล์ : Siswimoa.love.pumcha620@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Chaloemkhwan Man-in (Khwanz)
ปีที่จบ : 2010   รุ่น : 47
ที่อยู่ : 352/100 M.3 Tamboon Sansainoi Sansai District, Chiang Mai
เบอร์มือถือ : 0839546834
อีเมล์ : Lesson_khwan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญานิศา มีสุโข (บี)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 131 ม.3 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0613830890
อีเมล์ : chayanisameesukho@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุเมธ แสงวะนาค (โจ้)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 44
ที่อยู่ : 109/236 หมูบ้านพฤกษาวิลล์66/2 ม.4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เบอร์มือถือ : 083-5429666
อีเมล์ : sumetsangwanark@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย วัชรชัย พละทรัพย์ (โอ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 28/1 ม.4 ต.บ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0640143552
อีเมล์ : palasup888@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภูมินทร์ บุญอนันท์ (มิน)
ปีที่จบ : 59   รุ่น : 2553
ที่อยู่ : 16 หมู่7 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0955213207
อีเมล์ : phoomin17405@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วิมลรัตน์ บุญมี (กุ๊กไก่)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 84 หมู่ 3 ตำบล วังใหญ่ อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0902167186
อีเมล์ : Skies241040@gmail. com
รายละเอียดเพิ่มเติม