Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 302 คน
ชื่อ-นามสกุล : เชาวฤทธิ์ เกิดช่าง (เบียร์)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 98/12 ม.3ต.ทับมา จ.ระยอง
เบอร์มือถือ : 0000000000
อีเมล์ : chaowarit.k@pttgcgroup.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มานนท์ พุทธกรณ์ (ต้าร์)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : pmcoolchiller@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันวิสา พุทธกรณ์ (นิ่ว)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : pmcoolchiller@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ลดาวัลย์ สุกใส (ต้อย)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : toy99@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมฤทัย ศรีโพธิ์ (เปียว)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : Peaw49@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จรีย์ ศรีสวัสดิ์ (ปู)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : poo64120@yahoo.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชไมพร ศรศักดิ์ (โย (กอล์ฟ))
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : Kruyoo14@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปิญาณี บูรณะชาต (แบงค์)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : krubank271@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ ซับซ้อน (เอ)
ปีที่จบ : 43   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 5/2 ม.3 ตอ.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : aaandann@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เยาวลักษณ์ ม่วงวงศ์ (ปอ)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 44/3 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : malangpor0606@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพฑูริย์ พละทรัพย์ (สร้าง)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 109/1ม.1ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150
เบอร์มือถือ : 0871759207
อีเมล์ : Peatoon@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วัลลภ พิมศรี (วัล)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 9 ซ.จี 9 นิคมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เบอร์มือถือ : 085-488-2650
อีเมล์ : wanlop.pi@pttgcgroup.com
รายละเอียดเพิ่มเติม