Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 302 คน
ชื่อ-นามสกุล : กุนนที อินมี (ปอม)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก65190
เบอร์มือถือ : 0817075552
อีเมล์ : Pomkaa1972@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี (เพ็ญ)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 17/1 หมู่ 2 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0850545903
อีเมล์ : wanpen18@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภนิตย์ ชมกลิ่น (นิด)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : หมู่บ้านทิพวัล จ.สมุทรปราการ
เบอร์มือถือ : 080-9783660
อีเมล์ : supanit14@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธีรโชติ(สายยัญ) คงพูล (ยัญ)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 62/5 ม.13 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0871962987
อีเมล์ : teerachote.2514@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชญุตม์ ใบศรี (โอห์ม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น :
ที่อยู่ : 205/26 หมู่ 8 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0910757457
อีเมล์ : phichayoot00@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ เนียมกำเนิด (เหนิด (เพื่อนๆ ตั้ง))
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 11 หมู่ 6 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0891947723
อีเมล์ : prasit333@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วราภรณ์ เวชนันท์ (ก้อย)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : ร.พ.พระนั่งเกล้าเ
เบอร์มือถือ : 0875066751
อีเมล์ : koi_pnk1970@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร แปดสี (จำเนียร)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 302/1 หมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0899585142
อีเมล์ : chamniun@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจรุง ขำพงศ์ (จรุง)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 181 หมู่3 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0896388149
อีเมล์ : khjarung@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางเจษฎ์สุดา ขำพงศ์ (จวบ)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 181 หมู่3 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0865925574
อีเมล์ : jedsuda.kh@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิษฐา จินวงศ์ (นิด)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 13/6 หมู่ 9 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 090-9851197
อีเมล์ : ืnid.jinwong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เบญจวรรณ กุลสุ(ทองถ่ำนาค) (เบญ)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 176ม.10ต.คลองขลุงอ.คลองขลุงจ.กำแพงเพชร62120
เบอร์มือถือ : 0818881179
อีเมล์ : 25.04.70@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม