รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พรทิพย์ ภู่บุญ (ทิพย์)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 35
อีเมล์ : pupornthip@cpn.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ตำแหน่ง : การเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สาขารามอินทรา

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2561,23:50 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.52.90


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล