รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 305 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสม เต่าเล็ก (จิ๊บ)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 57 หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0857255879
อีเมล์ : nongmook_49@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางวรนุช เต่าเล็ก (แหม่ม)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 57 หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0879814193
อีเมล์ : nongmook_49@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญสิตา ปัญญากร (กบ)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : ร้านกิมซ่งหลี
เบอร์มือถือ : 0958768823
อีเมล์ : gimsongl@cdc.hi.net.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงดาว ปานบุตร(ไกรศร) (แต)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 94 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0849900933
อีเมล์ : sangdaw21052513@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ่าเอกนราศักดิ์ ปานบุตร (ขาว)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 94 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0814750776
อีเมล์ : po1narasak@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางอำพรรณ ใบศรี (อุ๋ย)
ปีที่จบ : 2516   รุ่น : 12
ที่อยู่ : 99/3 หมู่ 5 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรงจ. สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 086-7367421
อีเมล์ : amphan2501@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ่าเอกวันชัย พรมดี (ชัย)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 142/35 ถ.ริมทางรถไฟเก่าบางนา บางนา กทม. 10260
เบอร์มือถือ : 0835625146
อีเมล์ : noy_surinpron@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุนิษา สังข์วงค์ (โจ้)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 22/1 ม.1 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0640049415
อีเมล์ : 53-18621@ssr.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญยาพร นุชเกิด (ใบเตย)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 10 ม.1 ต.เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย 64110
เบอร์มือถือ : 088-5741587
อีเมล์ : 53-17377@ssr.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัฒธนะ ท้องฟ้า (เจมส์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 48 ม.10 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0961849143
อีเมล์ : Jame_puttana@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพงษ์ พลธีระ (หมูยอ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 23 ม.8 ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0613072242
อีเมล์ : teerapongponteera@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งรุจี เกิดทวี (ไอซ์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 79 ม.6 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0617946890
อีเมล์ : 53-17386@ssr.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม