รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วาสนา บุตรบุญ (โบ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 35
อีเมล์ : wasana_54@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 135 ม.1 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 เม.ย. 2560,11:19 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.89.52


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล