รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธรรดร ชาญสุวรรณ (ป๊อปอาย)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
อีเมล์ : Pmt_55@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านหรรษา (เจริญประชานุเคราะห์)
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 เม.ย. 2560,22:13 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.68.207


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล