รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายศุภณัฐ(พิเชษฐ์) ดิลกคุณธรรม (ต้อย)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 24,25
อีเมล์ : krutoysmile@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ(เดือนมิ.ย.60 เปลี่ยนเป็น ครูเเชี่ยวชาญ)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนชากังราววิทยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 เม.ย. 2560,16:27 น.   หมายเลขไอพี : 125.25.241.91


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล