รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เจษฎา สอนสิทธิ์ (ตั้ม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 44
อีเมล์ : Jssonsit@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ตำแหน่ง : นิติกร 3
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 100 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 ม.ค. 2561,21:03 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.158.46


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล