Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 302 คน
ชื่อ-นามสกุล : ศตพล อรัญศรี (กันย์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 47
ที่อยู่ : 156/9. ม6 คลองตาล ศรีสำโรง สุโขทัย. 64120
เบอร์มือถือ : 0854240380
อีเมล์ : Dragon-@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Satawat Keereewan (Mhen)
ปีที่จบ : 2010   รุ่น : 47
ที่อยู่ : 3/187 Four-Street Mansion, Phrahol-Yothin 24, Bangkok 10900
เบอร์มือถือ : +66836307697
อีเมล์ : satawat60@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนันต์ อนันตะเศรษฐกูล (เอ๋)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 163/1 หมู่1 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 084-712-2004
อีเมล์ : saboga_p@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย.ทวีศักดิ์ หวังเอื้ออัตตชน (ฮั้ว)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 42/10 หมู่ 3 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
เบอร์มือถือ : 086-4492547
อีเมล์ : thaweesak.hour@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิราณุวัตร เหมือนนามอญ (เอ็ม)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 245/12 ม.3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 087-8475752
อีเมล์ : jira342@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ พุฒกรณ์ (เกมส์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 46
ที่อยู่ : 80/2 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0827785039
อีเมล์ : Nattapong-game_1922@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัลลิกา วงศ์ศรี (จูน)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 46
ที่อยู่ : 92/1 ม.4 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0827785039
อีเมล์ : June_ka_j@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ ชูหน้า (วาลย์)
ปีที่จบ : 2521   รุ่น : 17
ที่อยู่ : 160 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0862160783
อีเมล์ : sungwanchoona2504@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธกานต์ ทรงบุญรอด (เก้)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 46
ที่อยู่ : 100 หมู่ 2 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0894396327
อีเมล์ : redapple-za-ka-100@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สายสิทธิ์ พละทรืพย์ (สาย)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 44/1 หมู่ 6 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จว.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0896802838
อีเมล์ : saicit@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัญญรัตน์ ขัดสาย (ส้ม)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 44
ที่อยู่ : 4/1 ม2 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0956397391
อีเมล์ : Kanyaratsomza@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต รำขวัญ (แดง)
ปีที่จบ : 2522   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 34 ม.5 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0892707627
อีเมล์ : weare60@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม