ภาพกิจกรรม
ผกท.และ นศท.โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ที่ นฝ.นศท.มทบ.39
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 3 นาย คือ ผกท.สิงข์  จีนพงษ์  ผกท.ญ.สุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์ ผกท.ญ.วัชรียา  จันทร์เกษร ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ตัวแทน ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 15 นาย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  แสดงผลงานตัวแทนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 สถานศึกษาสายสามัญ สุโขทัย-พิษณุโลก  นำเสนอผลงานโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ 20 กันยายน 2560 
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,23:52   อ่าน 258 ครั้ง