ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายธนากร สร้อยฉิม ผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2559,20:05   อ่าน 564 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 33
ชื่อนักเรียน : นางสาววิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง ม.4/4 ครูผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2560,22:31   อ่าน 211 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา Sports Hero แห่งชาติ "ดอยสุเทพเกมส์" ประจำปี 2560 ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวัฒน์ ตุ้มบุตร
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,10:35   อ่าน 161 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา Sports Hero แห่งชาติ "ดอยสุเทพเกมส์" ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวุฒิ แย้มแขนง
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,23:40   อ่าน 154 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน มวยสากลสมัรคเล่น กีฬา SPORTS HERO แห่งชาติ "ดอยสุเทพเกมส์"ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวุฒิ แย้มแขนง
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,21:30   อ่าน 102 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง มวยสากาสมัครเล่น กีฬา SPORTS HERO แห่งชาติ "ดอยสุเทพเกมส์" ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวัฒน์ ตุ้มบุตร
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,21:32   อ่าน 113 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะมวย ม.ต้น ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : ทีมนักเรียน ม.ต้น
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,09:32   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะมวย ม.ปลาย ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : ทีมนักเรียน ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,09:34   อ่าน 51 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะมวย ม.ต้น ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ทีม นักเรียน ม.ต้น
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,09:37   อ่าน 49 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะมวย ม.ปลาย ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ทีมนักเรียน ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,09:38   อ่าน 50 ครั้ง