ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ถ้วยรางวัลชนะเลิศ "สพฐ.เกมส์"ครั้งที่ 1 ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : นายวีรภัทร เผือกใต้และนายณัฐวัฒน์ ตุ้มบุตร
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,20:38   อ่าน 180 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แชมป์มวยรอบปุ๋ยโฟแมน รุ่นน้ำหนัก 57 กิโลกรัม
ชื่อนักเรียน : นายพีระพันธ์ จัดการ ครูผู้ฝึกสอน บุญเกิด เผือกใต้
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,21:18   อ่าน 219 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แชมป์เปี้ยนมวยไทย ภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : นายพีระพันธ์ จัดการ ครูผู้ฝึกสอน บุญเกิด เผือกใต้
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,21:13   อ่าน 228 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 64 "เพชรบุระเกมส์"
ชื่อนักเรียน : นางสาววิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง ผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2561,18:31   อ่าน 282 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะมวย ม.ปลาย ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ทีมนักเรียน ม.ปลาย ผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้และคณะ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,09:38   อ่าน 348 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะมวย ม.ต้น ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ทีม นักเรียน ม.ต้น ผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้และคณะ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,09:37   อ่าน 311 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะมวย ม.ปลาย ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : ทีมนักเรียน ม.ปลาย ผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้ และคณะ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,09:34   อ่าน 304 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะมวย ม.ต้น ระดับภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : ทีมนักเรียน ม.ต้น ผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้และคณะ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,09:32   อ่าน 302 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง มวยสากาสมัครเล่น กีฬา SPORTS HERO แห่งชาติ ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวัฒน์ ตุ้มบุตร ผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,21:32   อ่าน 359 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน มวยสากลสมัรคเล่น กีฬา SPORTS HERO แห่งชาติ ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวุฒิ แย้มแขนง ผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,21:30   อ่าน 373 ครั้ง