ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์”
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,10:51   อ่าน 5589 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,17:05   อ่าน 293 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักกีฬาที่เข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,17:03   อ่าน 236 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มอบรางวัลให้นักกีฬารวมทุกประเภทกีฬาตลอดปีการศึกษา2563
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,16:59   อ่าน 237 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การประกวด science show มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (science show) จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.เบญญาภา ไชยมั่น ด.ญ.ณัฐพร ฟักโต และด.ญ.นภิสรา ชั่งทอง
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,16:57   อ่าน 323 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2020
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,16:55   อ่าน 228 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลจากการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ มารยาทไทย และมารยาทในสังคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักเรียน : นายพงศธร แสงทอง
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,16:53   อ่าน 232 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2โครงการเด็กดีเพื่อสังคมปี4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ชื่อนักเรียน : นางสาวศุภกานต์ นวรัตนารมภ์
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,16:49   อ่าน 249 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคัดลายสือไทยเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกนกพร ยันต์วิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,16:47   อ่าน 243 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ เสียงใสไมค์ชมพู “
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2564,16:45   อ่าน 238 ครั้ง